CONSELLERÍA DO MAR - Director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Antonio Basanta Fernández