Jesús Manuel Álvarez Bértolo

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES - Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Jesús Manuel Álvarez Bértolo

Naceu en Forcarei (Pontevedra) en 1963. É diplomado en profesorado de Educación Xeral Básica, especialidade de Ciencias Humanas, pola Escola Universitaria de Educación Xeral Básica de Pontevedra (1986) e licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación (sección Ciencias da Educación) pola Facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela (1992).

  • Xefe do Departamento de Orientación en varios centros educativos.
  • Asesor de formación da Rede de Formación do Profesorado da Consellería de Educación.
  • Xefe do Servizo de Formación do Profesorado da Consellería de Educación.
  • Director do Centro de Formación e Recursos (CFR) de Pontevedra.