Nicolás Vázquez Iglesias

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Secretario xeral de Industria

Nicolás Vázquez Iglesias

Naceu en Lugo en 1974. Licenciado en Ciencias Físicas, especialidade de Física Fundamental (1996, Universidade de Santiago de Compostela), é enxeñeiro superior industrial, especialidade de Técnicas Enerxéticas (2003, Universidade Nacional de Educación a Distancia), e realizou o Máster Universitario en Xestión de Enerxías Alternativas (2002, Universidade de Cádiz). Pertence ao corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala de enxeñeiros industriais

Entre 1997 e 2001 traballou no sector privado, no ámbito da consultoría de sistemas da información.

Desde xuño de 2001 ata outubro de 2015 traballou no Instituto Enerxético de Galicia, ocupando diferentes postos: xefe de Unidade Técnica de Estudos e Promoción de Enerxías Renovables, xefe da Área de Enerxías Renovables e xefe da Unidade Técnica de Enerxía Eólica e Mareomotriz.

Desde novembro de 2015 ata setembro de 2020 ocupou o posto de vicesecretario xeral na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Desde setembro do 2020 ata xuño do 2023 ocupou o posto de Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural.