José María Barreiro Díaz

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Director xeral da Función Pública

José María Barreiro Díaz

Naceu na Coruña en 1967. É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Funcionario do corpo superior de administración xeral, Escala de Letrados da Xunta de Galicia, dende o ano 1998.

Desde o ano 2009 exerce o cargo de Director xeral da Función Pública na Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

Desempeñou o posto de Letrado da Xunta con destino como Letrado-Xefe na Asesoría Xurídica do Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Santiago de Compostela desde 2002 ata 2009 e tamén o mesmo posto en diversos destinos, en servizos centrais e servizos periféricos, desde 1998 ata 2002.