Jesús Oitavén Barcala

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

Jesús Oitavén Barcala

Naceu en Cotobade (Pontevedra) en 1965. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, é funcionario do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia e do Corpo de Xestión (en excedencia). Obtivo o diploma de directivo da Xunta e posúe o Diploma do Curso Superior de Urbanismo e o de Posgraduado en especialización en Arrendamentos Urbanos e Propiedade Horizontal.

Comezou a súa carreira administrativa en 1993 como xefe de sección de Fiscalización no IGVS, e posteriormente como xefe de xestión económica e de control orzamentario na Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

Ao longo da súa vida profesional traballou no Instituto Galego de Vivenda e Solo, onde foi director técnico de Supervisión e Asesoramento (1999-2005) e xefe da área de fiscalización (1994-1999). 

Desde 2006 desenvolveu a súa activade laboral como auditor no Consello de Contas de Galicia. Nesta institución foi auditor na Área Institucional, na Área do Sergas e como último destino, actualmente en servizos especiais, na Área de Conta Xeral.
 
Desde maio de 2010 foi secretario xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ata a fusión co departamento responsable en materia de cultura.
 
Desde xaneiro de 2012 foi secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ata a reorganización dos departamentos da Xunta de Galicia producida en setembro de 2018.
 
Dende setembro de 2018 ata setembro de 2020 exerceu a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.