CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 29 de setembro de 2021 sobre delegación de competencias en diversos órganos desta consellería. Consultar aquí

 

Data de actualización: 08/10/2021
Frecuencia de actualización: continua