VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 7 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 25 de outubro de 2019 sobre delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. Consultar aquí
  • Orde do 25 de outubro de 2019 sobre delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. Consultar aquí
  • Resolución do 23 de abril de 2012 de delegación de competencias na persoa titular da Dirección do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio e na persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Consultar aquí  

 

Data de actualización: 15/4/2020
Frecuencia de actualización: continua