CONSELLERÍA DE CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Resolución do 21 de xaneiro de 2020 de delegación específica en cada unha das persoas titulares das xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, das competencias relativas ás contratacións que se inicien ao longo do ano 2020 das 261 cafetarías escolares existentes. Consultar aquí
  • Orde do 5 de decembro de 2018 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. Consultar aquí

 

Data de actualización: 28/08/2020
Frecuencia de actualización: continua