CONSELLERÍA DE CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 5 de decembro de 2018 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. Consultar aquí

 

Data de actualización: 07/10/2019
Frecuencia de actualización: continua