CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 • Resolución do 2 de decembro de 2020, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se delega nos titulares dos servizos de Coordinación Cultural das xefaturas territoriais desta consellería o exercicio de determinadas competencias. Consultar aquí

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 • Resolución do 21 de xaneiro de 2020 de delegación específica en cada unha das persoas titulares das xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, das competencias relativas ás contratacións que se inicien ao longo do ano 2020 das 261 cafetarías escolares existentes. Consultar aquí
 • Orde do 5 de decembro de 2018 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. Consultar aquí

Consellería de Cultura e Turismo

 • Orde do 21 de marzo de 2019 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura e Turismo. Consultar aquí
 • Resolución do 19 de marzo de 2018, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se delega nos titulares dos servizos de Coordinación da Área Cultural das xefaturas territoriais desta consellería o exercicio de determinadas competencias. Consultar aquí
 • Resolución do 18 de maio de 2017, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se revoga a delegación, do 5 de decembro de 2016, ao titular da Xefatura Territorial da Coruña do exercicio de determinadas competencias en materia de patrimonio cultural e se delegan no titular do Servizo de Coordinación da Área Cultural. Consultar aquí
 • Decreto 199/2012, do 27 de setembro, de delegación de competencias da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia no Concello de Santiago de Compostela, relativas á autorización de proxectos no denominado perímetro azul do concello. Consultar aquí
 • Acordo do 24 de xullo de 2012, do Consello Reitor da Axencia Galega das Industrias Culturais, de delegación de competencias na persoa titular da Dirección de Agadic. Consultar aquí   
 • Resolución do 24 de xullo de 2012, do presidente do Consello Reitor da Axencia Galega das Industrias Culturais, de delegación de competencias na persoa titular da Dirección de Agadic. Consultar aquí  
 • Acordo do 8 de febreiro de 2012 de delegación de competencias na persoa titular da Dirección da Axencia Galega das Industrias Culturais. Consultar aquí  
 • Resolución do 3 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se delega nos titulares dos servizos de coordinación da área cultural das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o exercicio de determinadas competencias. Consultar aquí
 • Resolución do 7 de maio de 2013 pola que se lle dá publicidade ao Acordo do 18 de febreiro de 2013, do Consello Reitor da Axencia Turismo de Galicia, de delegación de competencias na persoa titular da Dirección da Axencia. Consultar aquí

 

 

Data de actualización: 12/1/2021
Frecuencia de actualización: continua