Directorio

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Conselleiro/a

Secretaría Xeral Técnica

 • Joaquín Macho Canales
  Secretario xeral técnico
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 999 265 - Fax: 981 544 533
 • Correo-e: sxt.cim@xunta.gal

Dirección Xeral de Mobilidade

 • Ignacio Maestro Saavedra
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 581 - Fax: 981 544 351
 • Correo-e: mobilidade.cim@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Concepción Bilbao Golpe
  Xefa de gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 305 / 307
 • Correo-e: cim.gabinete@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Cristina Vilariño Vázquez
  Xefa de prensa
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 391 / 395
 • Correo-e: prensa.cim@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   1507 A Coruña
  • Tel.: 981 184 837 - Fax: 981 184 836
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 400 - Fax: 982 294 392
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Sáenz Díez, 1
   32071 Ourense
  • Tel.: 988 386 296 - Fax: 988 386 240
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Avenida Mª Victoria Moreno, 43 - 1
   36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 602 - Fax: 986 805 662