Directorio

Consellería de Emprego e Igualdade

 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • José Ramón Pardo Cabarcos
  Secretario xeral técnico 
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 675
 • Correo-e: sxt.emprego.igualdade@xunta.gal

Secretaría Xeral da Igualdade

 • Susana López Abella
  Secretaria xeral
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 957 691
 • Correo-e: igualdade@xunta.gal

Dirección Xeral de Relacións Laborais

 • Elena Mancha Montero de Espinosa
  Directora xeral
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 809
 • Correo-e: dx.relacionslaborais@xunta.gal

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

 • Covadonga Toca Carús
  Directora xeral  
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 666
 • Correo-e: dx.emprego@xunta.gal

Dirección Xeral de Formación e Colocación

Gabinete da consellería  

Gabinete de comunicación

 • Francisco José Delgado Trigo
  Xefe de prensa
 • Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 820
 • Correo-e: prensa.emprego.igualdade@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial de A Coruña
  • Avenida Salvador de Madariaga, 9-1º
   15071 A Coruña
  • Tel.: 981 182 494 
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 889 599 
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79
   32071 Ourense
  • Tel.: 988 386 819
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Concepción Arenal, 8
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 041