Directorio

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 545 443
 • Web: edu.xunta.gal

Conselleiro

 • Román Rodríguez González
  Tel.: 981 544 801 - Fax: 981 544 903

Secretaría Xeral Técnica

 • Manuel Vila López
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 507 – 881 995 506
 • Correo-e: sxt.cultura.educacion@xunta.gal

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Universidades

 • José Alberto Díez de Castro
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 427 / 46 - Fax: 981 545 422
 • Correo-e: sxu@edu.xunta.gal

Dirección Xeral de Cultura

 • Anxo Manuel Lorenzo Suárez
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 827 - 981 544 813 / 14
  Fax: 981 544 802
 • Correo-e: secretaria.xeral.cultura@xunta.gal

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

 • María del Carmen Martínez Insua
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 877 - Fax: 981 541 830
 • Correo-e: patrimonio.cultura@xunta.gal 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

 • Judith Fernández Novoa
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Dirección Xeral de Formación Profesional

 • María Eugenia Pérez Fernández
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 562 / 48 - Fax: 981 546 550
 • Correo-e: sxefp@edu.xunta.gal

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

 • Jesús Manuel Álvarez Bértolo
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 558 / 9 - Fax: 981 546 542
 • Correo-e: dxcrrhh@edu.xunta.gal  

Gabinete do conselleiro

Gabinete de comunicación

 • Abraham Coco Barajas
  Xefe de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 206
 • Correo-e: prensa.cultura.educacion@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 701 - Fax: 981 184 629
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 211 - Fax: 982 294 152
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Concello, 11 - 32003 Ourense
  • Tel.: 988 386 601 - Fax: 988 386 600
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43 - 7º e 8º
   36071 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 960 - Fax: 986 805 937