CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Directorio

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica

 • Jesús Oitavén Barcala
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 416 / 7 - Fax: 981 545 443
 • Correo-e: sxt.cultura.educacion@xunta.gal

Secretaría Xeral de Cultura

 • Anxo Manuel Lorenzo Suárez
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 827-981 544 813/14
  Fax: 981 54 48 02
 • Correo-e: secretaria.xeral.cultura@xunta.gal
 • Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Universidades

 • José Alberto Díez de Castro
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 427 / 46 - Fax: 981 545 422
 • Correo-e: sxu@edu.xunta.es

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

 • Manuel Corredoira López
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 562 / 48 - Fax: 981 546 550
 • Correo-e: dxefpie@edu.xunta.es

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

 • José Manuel Pinal Rodríguez
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 558 / 9 - Fax: 981 546 542
 • Correo-e: dxcrrhh@edu.xunta.es

Gabinete do conselleiro

Gabinete de comunicación

 • Xosé Miguel Alonso Boó
  Xefe de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 206 - Fax: 981 957 817
 • Correo-e: prensa.cultura.educacion@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 702 - Fax: 981 184 629
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 211 - Fax: 982 294 152
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Concello, 11 - 32003 Ourense
  • Tel.: 988 386 601 - Fax: 988 386 600
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43 - 7º e 8º
   36071 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 960 - Fax: 986 805 937