Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 10 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega de Estratexia contra a Dor

Data de actualización: 14/11/19 | C. de Sanidade

Comités clínicos número 1 e número 2

Data de actualización: 04/12/18 | C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Comisión Central de Documentación Clínica para a Historia Clínica Electrónica

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Cultura, Educación e Universidade

Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Comisión Galega de Coidados Paliativos

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Sanidade

Comisión Galega de Enfermidades Inmunoprevibles