Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 15 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 19/06/18 | C. de Economía, Emprego e Industria

Consello Galego de Relacións Laborais

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Comisión de Prezos de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Comisión Galega de Artesanía

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Consello Asesor en Investigación e Innovación de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Consello Galego de Consumidores e Usuarios

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Consello Galego de Economía e Competitividade

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Consello Galego de Cooperativas

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Comisión Galega de Formación Profesional Continua

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria

Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos