Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 25 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 16/05/22 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Escolar de Galicia

Data de actualización: 28/10/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión de Seguimento e Impulso do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión Interdepartamental da Xunta de Galicia para a Normalización Lingüística

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión Permanente de Publicacións

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Asesor dos Camiños de Santiago

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Asesor do Libro

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Coordinador de Publicacións

Data de actualización: 31/05/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia