Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 8 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 19/01/22 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión Interdepartamental de I+D+i

Data de actualización: 22/09/21 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión para a planificación e impulso de proxectos a financiar polo instrumento Next Generation EU (NGEU)

Data de actualización: 22/09/21 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello de Cooperación de Consumo de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión de Prezos de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión Galega de Artesanía

Data de actualización: 07/03/16 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello Asesor en Investigación e Innovación de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello Galego de Consumidores e Usuarios

Data de actualización: 07/03/16 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello Galego de Economía e Competitividade