Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 37 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 21/08/19 | C. de Sanidade

Consello Técnico de Atención Primaria

Data de actualización: 17/06/19 | C. de Sanidade

Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde

Data de actualización: 26/04/19 | C. de Sanidade

Consellos asesores de pacientes de área

Data de actualización: 25/04/19 | C. de Sanidade

Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia

Data de actualización: 04/12/18 | C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Comisión Central de Documentación Clínica para a Historia Clínica Electrónica

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social; C. de Sanidade

Consello Autonómico de Atención Temperá

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Comisión Asesora en Materia de Oncoloxía

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Comisión Asesora en Materia de Garantía de Calidade en Radiodiagnóstico