Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 45 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 24/01/22 | C. de Sanidade

Comité Clínico de Cirurxía Robótica

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega de Estratexia contra a Dor

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega das Enfermidades Raras

Data de actualización: 27/08/21 | C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación con medicamentos de Galicia (CEIm-G)

Data de actualización: 27/08/21 | C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación da Coruña-Ferrol

Data de actualización: 27/08/21 | C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense

Data de actualización: 27/08/21 | C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo