Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 30 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 25/10/18 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Secretaría Xeral da Igualdade

Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero

Data de actualización: 25/10/18 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Data de actualización: 12/06/18 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Consello Asesor de Asistencia Xurídica Gratuíta

Data de actualización: 12/06/18 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta (A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol e Vigo)

Data de actualización: 01/08/17 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Secretaría Xeral da Igualdade

Observatorio Galego da Violencia de Xénero

Data de actualización: 28/10/16 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Galega de Protección Civil

Data de actualización: 28/10/16 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Técnica Permanente da Comisión Galega de Protección Civil

Data de actualización: 07/03/16 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Central de Coordinación de Parques Móbiles

Data de actualización: 07/03/16 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión de Toponimia

Data de actualización: 07/03/16 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Paritaria de Formación Local de Galicia