Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 7 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 29/08/22 | A Presidencia da Xunta

Comisión Interdepartamental do Camiño de Santiago

Data de actualización: 22/06/20 | A Presidencia da Xunta

Comité Camelia Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | A Presidencia da Xunta

Consello do Turismo de Galicia

Data de actualización: 30/01/18 | A Presidencia da Xunta

Comisión Organizadora do Xacobeo 2021

Data de actualización: 07/03/16 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral da Emigración

Consello de Comunidades Galegas

Data de actualización: 07/03/16 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral de Medios

Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | A Presidencia da Xunta

Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago