Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 11 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 06/09/18 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral para o Deporte

Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe

Data de actualización: 06/09/18 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral para o Deporte

Comisión Galega de Control da Violencia

Data de actualización: 15/03/18 | A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Subcomisión de Interoperabilidade e Administración Electrónica

Data de actualización: 15/03/18 | A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Subcomisión de Presenza Web e Goberno Aberto

Data de actualización: 15/03/18 | A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Subcomisión de Seguridade

Data de actualización: 15/03/18 | A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Comisión de Seguridade e Goberno Electrónico

Data de actualización: 15/03/18 | A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral para o Deporte

Comité Galego de Xustiza Deportiva

Data de actualización: 07/03/16 | A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral da Emigración

Consello de Comunidades Galegas