Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 11 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 17/10/17 | C. de Política Social; Secretaría Xeral Técnica

Observatorio Galego de Acción Voluntaria

Data de actualización: 22/08/16 | C. de Política Social

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais e Inclusión Social

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Consello Galego da Familia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Comité Galego de Políticas de Xuventude

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social; Secretaría Xeral Técnica

Consello Galego de Acción Voluntaria

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Consello Galego de Benestar

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social

Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Política Social; C. de Sanidade

Consello Autonómico de Atención Temperá