Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 15 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 16/09/21 | C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Madeira

Data de actualización: 16/09/21 | C. do Medio Rural

Consello Forestal de Galicia

Data de actualización: 16/09/21 | C. do Medio Rural

Xurados provinciais de montes veciñais en man común

Data de actualización: 16/09/21 | C. do Medio Rural

Comités provinciais de montes

Data de actualización: 14/09/21 | C. do Medio Rural

Comisión técnica de prezos e valores

Data de actualización: 14/09/21 | C. do Medio Rural

Comité técnico asesor de reestruturación parcelaria

Data de actualización: 14/09/21 | C. do Medio Rural

Consello Asesor de Agader

Data de actualización: 14/09/21 | C. do Medio Rural

Consello Galego da Artesanía Alimentaria

Data de actualización: 14/09/21 | C. do Medio Rural

Xunta Local de Zona

Data de actualización: 01/09/17 | C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Castaña