Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 18 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 15/11/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Data de actualización: 23/10/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Data de actualización: 11/03/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía

Data de actualización: 07/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consello Asesor da Paisaxe de Galicia

Data de actualización: 07/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

Data de actualización: 19/02/18 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Data de actualización: 19/02/18 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Observatorio Galego de Educación Ambiental

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comité Asesor de Habitabilidade