Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 4 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 20/01/21 | C. do Mar

Consello Galego de Pesca

Data de actualización: 07/03/16 | C. do Mar

Comité Científico Galego da Pesca

Data de actualización: 07/03/16 | C. do Mar

Comité Técnico da Acuicultura

Data de actualización: 07/03/16 | C. do Mar

Comisión do Mexillón