Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 2 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 22/01/19 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Xurado de Expropiación de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello Galego de Transportes