Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 15 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 16/11/21 | C. de Emprego e Igualdade

Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos

Data de actualización: 28/09/21 | C. de Emprego e Igualdade

Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia

Data de actualización: 27/09/21 | C. de Emprego e Igualdade

Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Data de actualización: 27/08/21 | C. de Emprego e Igualdade

Consello Galego de Cooperativas

Data de actualización: 26/07/21 | C. de Emprego e Igualdade; Secretaría Xeral da Igualdade

Unidade de Muller e Ciencia de Galicia

Data de actualización: 26/07/21 | C. de Emprego e Igualdade; Secretaría Xeral da Igualdade

Consello de Economía Social de Galicia

Data de actualización: 25/10/18 | C. de Emprego e Igualdade; Secretaría Xeral da Igualdade

Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero

Data de actualización: 01/08/17 | C. de Emprego e Igualdade; Secretaría Xeral da Igualdade

Observatorio Galego da Violencia de Xénero

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Emprego e Igualdade

Comisión Galega de Formación Profesional Continua