Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 7 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 27/08/19 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino Non Universitario

Data de actualización: 12/07/17 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Comité de Seguridade da Información

Data de actualización: 31/10/16 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello Escolar de Galicia

Data de actualización: 18/08/16 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Economía, Emprego e Industria; C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello Galego de Formación Profesional

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello Galego de Universidades

Data de actualización: 07/03/16 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia