Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 19 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Comisión Permanente de Publicacións

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello Asesor dos Camiños de Santiago

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello Coordinador de Publicacións

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello Asesor do Centro Galego de Arte Contemporánea

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello de Arquivos de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Comisión Técnica de Arqueoloxía