Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Ten dispoñibles 25 órganos cos criterios que seleccionou:
C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comité de Seguridade da Información

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consello Escolar de Galicia

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia

C. de Economía, Emprego e Industria; C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consello Galego de Formación Profesional

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comisión de Seguimento e Impulso do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comisión Interdepartamental da Xunta de Galicia para a Normalización Lingüística

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Subcomisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comisión Permanente de Publicacións

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego da Coruña