Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 1 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 31/10/16 | C. de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consello Escolar de Galicia