Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 164 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 11/03/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia

Data de actualización: 20/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía

Data de actualización: 07/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consello Asesor da Paisaxe de Galicia

Data de actualización: 07/02/19 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Comisión Permanente de Publicacións

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello Asesor dos Camiños de Santiago

Data de actualización: 22/01/19 | C. de Cultura e Turismo

Consello Coordinador de Publicacións