Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión para a planificación e impulso de proxectos a financiar polo instrumento Next Generation EU (NGEU)

Composición do órgano colexiado

 • Presidente: presidente da Xunta de Galicia.
 • Vicepresidente: vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.
 • Secretario: director xeral de Planificación e Orzamentos.
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Unha persoa en representación da Consellería de Facenda e Administración Pública
  • Unha persoa en representación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Unha persoa en representación da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  • Unha persoa en representación da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Unha persoa en representación da Consellería de Emprego e Igualdade
  • Unha persoa en representación da Consellería de Sanidade
  • Unha persoa en representación da Consellería de Política Social
  • Unha persoa en representación da Consellería do Medio Rural
  • Unha persoa en representación da Consellería do Mar
  • Unha persoa en representación da Secretaría Xeral da Presidencia
  • Unha persoa en representación do Instituto Galego de Promoción Económica