C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: Pilar Rodríguez Ledo
 • Vicepresidenta: María Mercedes Rodicio García
 • Secretaria: Ana Estany Gestal
 • Vicesecretaria: Catalina Caamaño Isorna
 • Vogais:
  • Jesús Fernández Álvarez
  • Francisco Campos Pérez
  • Eva Marcos Doldán
  • Ricardo García Martínez
  • Beatriz Bernárdez Ferrán
  • Cristina Blanco Freire
  • Jesús Prego Domínguez
  • Carlos Rodríguez Moreno
  • Lorenzo Armenteros del Olmo
  • Juan M. Vázquez Lago