C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense

Composición do órgano colexiado

 • Presidente: Alfonso Casas Losada
 • Vicepresidenta: María de las Mercedes Guerra García
 • Secretaria: Asunción Verdejo González
 • Vicesecretario: Víctor del Campo Pérez
 • Vogais:
  • Marisol Aira Quintela
  • Jorge Luís Arias Otero
  • Elena Gallardo Martín
  • Adolfo Paradela Carreiro
  • Manuela Fernández Barreira
  • Eloy Sánchez Hernández
  • Cristina Torreira Banzas
  • Miriam Vázquez Campo
  • Paulo Bueno Capeáns
  • Iria Aparicio Rodríguez