Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisión de avaliación das medallas ao mérito de protección civil de Galicia e outras condecoracións

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: a persoa responsable da dirección xeral con competencias en materia de protección civil
  • Vicepresidente/a: a persoa responsable da subdirección xeral con competencias en materia de protección civil
  • Secretario/a: unha persoa responsable dunha xefatura de servizo da dirección xeral con competencias en materia de protección civil
  • Vogais:
    • As persoas responsables das xefaturas de servizo provinciais con competencias en materia de protección civil
    • Dúas persoas representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias
    • Dúas persoas representantes das asociacións provinciais de AVPC