Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Gabinete técnico en materia de coordinación das policías locais

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: un/unha representante da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Subdirector/a xeral de Seguridade e Coordinación
 • Secretario/a: un/unha funcionario da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Xefe/a do Servizo de Seguridade da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
 • Vogais:
  • Un/unha representante da Dirección Xeral de Administración Local. Subdirector/a xeral de Réxime Xurídico Local
  • Un/unha representante da Academia Galega de Seguridade Pública. Secretario/a xeral da Academia Galega de Seguridade Pública
  • O/a xefe/a do Servizo Técnico Xurídico, en representación da Secretaría xeral da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Un membro dun corpo de Policía Local da Comunidade Autónoma de Galicia con recoñecida experiencia, que sexa proposto conxuntamente pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e a Academia Galega de Seguridade Pública. Intendente. Xefe/a do corpo de Policía Local de Vigo