A Presidencia da Xunta

Comité Camelia Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da consellería con competencias en materia de turismo
 • Vicepresidente/a: persoa titular da dirección da entidade pública instrumental con competencias en materia de turismo
 • Secretario/a: persoa integrante do cadro de persoal da entidade pública instrumental con competencias en materia de turismo
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación da entidade pública instrumental con competencias en materia de turismo
  • Unha persoa en representación da consellería con competencias en materia de patrimonio natural
  • Unha persoa en representación da Deputación de Pontevedra
  • Unha persoa da Asociación Española da Camelia
  • Unha persoa en representación da Deputación da Coruña
  • Unha persoa en representación da consellería con competencias en materia de cultura da Xunta de Galicia
  • Unha persoa experta en xardíns de pazos
  • Unha persoa en representación do sector da arquitectura pertencente á Escola Galega da Paisaxe
  • Unha persoa en representación do Clúster Turismo de Galicia
  • Unha persoa en representación das asociacións de empresarios produtores de camelia
  • Unha persoa en representación dos xardíns declarados de «Excelencia Internacional» pola Internacional Camellia Society
  • Unha persoa en representación das persoas propietarias de casas e xardíns históricos galegos
  • Unha persoa en representación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia