Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta (A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol e Vigo)

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: letrado/a da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
  • Secretario/a: funcionario/a do grupo A licenciado/a en Dereito designado pola Dirección Xeral de Xustiza
  • Vogais
    • Representate do Ilustre Colexio de Avogados
    • Representante do Ilustre Colexio de Procuradores