Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisión Galega de Cooperación Local

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: presidente/a da Xunta de Galicia
 • Secretario/a: director/a xeral de Administración Local
 • Vogais
  • Representante dos concellos de ata 5.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de ata 5.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de 5.001 ata 20.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de 5.001 ata 20.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de 20.001 ata 50.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de 20.001 ata 50.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de máis de 50.000 habitantes (Fegamp)
  • Representante dos concellos de máis de 50.000 habitantes (Fegamp)
  • Presidente/a da Deputación da Coruña
  • Presidente/a da Deputación de Lugo
  • Presidente/a da Deputación de Ourense
  • Presidente/a da Deputación de Pontevedra
  • Vicepresidente/a e conselleiro/a de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
  • Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
  • Secretaría Xeral da Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural
  • Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
  • Secretaría Xeral da Consellería de Traballo e Benestar
  • Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade
  • Dirección Xeral de Orzamentos da Consellería de Facenda
  • Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo