C. de Sanidade

Comité de Ética da Investigación con medicamentos de Galicia (CEIm-G)

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: Susana Romero Yuste
 • Vicepresidente: Diego Santos García
 • Secretaria: Paula López Vázquez
 • Vicesecretaria: Martina Lema Oreiro
 • Vogais:
  • Rosendo Bugarín González
  • Juan Casariego Rosón
  • Nuria Carballeda Feijóo
  • Juan Fernando Cueva Bañuelos
  • Juana M. Cruz del Río
  • José Álvaro Fernández Rial
  • José Luis Fernández Trisac
  • María José Ferreira Díaz
  • Rafael Millán Calenti
  • Agustín Pía Morandeira
  • Jorge Prado Casal
  • Carmen Rodríguez-Tenreiro Sánchez
  • Susana Romero Yuste
  • Diego Santos García
  • Juan Manuel Vázquez Lago
  • Asunción Verdejo González
  • Irene Zarra Ferro