C. de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Consello Asesor de Pacientes

O Consello Asesor de Pacientes é o órgano de asesoramento do Servizo Galego de Saúde que ten como finalidade a mellora da seguridade dos e das pacientes, familiares e das persoas coidadoras, fomentando os niveis de participación e facilitándolles aos e ás pacientes a información necesaria para a toma de decisións, nos termos expresados na Orde da Consellería de Sanidade do 22 de agosto de 2011.

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: xerente do Servizo Galego de Saúde
 • Vicepresidente/a:
 • Secretario/a:
 • Vogais
  • Director/a xeral de Saúde Pública
  • Director/a xeral de Asistencia Sanitaria
  • Director/a da Escola Galega de Saúde para Cidadáns
  • Director/a da Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde
  • Membros das asociacións de pacientes