C. de Sanidade

Comisión Galega de Estratexia contra a Dor

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: titular da Dirección de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.
 • Secretario/a: persoa titular da subdirección xeral con competencias en materia de seguridade asistencial.
 • Secretario/a: unha persoa adscrita á unidade con competencia en materia de seguridade asistencial.
 • Vogais:
  • Unha persoa adscrita á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
  • Unha persoa adscrita á subdirección xeral con competencia en materia de seguridade asistencial
  • Catro persoas licenciadas en Medicina e Cirurxía
  • Unha persoa licenciada en Farmacia
  • Catro persoas diplomadas ou graduadas en Enfermaría
  • Unha persoa especialista en Psicoloxía Clínica