C. de Cultura e Turismo

Consello Asesor do Centro Galego de Arte Contemporánea

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a
  • Vicepresidente/a
  • Secretario/a
  • 6 vogais:
    • 3 serán designados/as a proposta de entidades e institucións culturais vinculadas coa creación cultural contemporánea
    • 3 serán designados/as entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte contemporánea