C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Escolar de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Román Rodríguez González
 • Vicepresidente/a: representante da Administración educativa - Fernando del Pozo Andrés
 • Secretario/a: xefe/a de servizo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Xosé María López Carretero
 • Vogais:
 • Cinco representantes do profesorado do ensino público
  • María Xosé Rodríguez Martínez
  • Xosé Manuel Nogueira Rodríguez
  • María Luz López Pérez
  • Paula Carreiro Prieto
  • Julio Díaz Escolante
 • Tres representantes do profesorado do ensino privado
  • Tania Alonso Soto
  • Rodolfo Castro Fernández
  • José Antonio Míguez Vila
 • Cinco representantes de pais/nais de alumnos/as
  • José Antonio Álvarez Caride
  • Dolores Blanco Sanguiñedo
  • Iria Salvande Lorenzo
  • Patricia Pérez Marín
  • María Eugenia Díaz-Velarde Hurtado
 • Tres representantes de alumnado de ensinanzas non universitarias
  • (vacantes)
 • Dous/dúas representantes de persoal de administración e servizos
  • Digna Lía Rodríguez Barros
  • Rubén García Castrelo
 • Dous/dúas representantes de titulares de centros privados
  • José Antonio Moar Armas
  • Juana María Otero Torres
 • Catro representantes de centrais sindicais
  • José Manuel Fuentes Fariña
  • Xesús Antón Bermello García
  • Sandra Montero Nogareda
  • Cándido Vázquez Díaz
 • Dous/dúas representantes de organizacións empresariais
  • Marta Amate López
  • José Álvarez Carpintero
 • Tres representantes de profesorado proposto polos MRP (Movementos de Renovación Pedagóxica)
  • José Luis Fernández Rivas
  • Carmen María Romero Rodríguez
  • Xosé Ramos Rodríguez
 • Seis representantes da Administración educativa (un deles é o/a vicepresidente/a)
  • Mª Carmen Cimadevila Cea
  • Jesús Manuel Álvarez Bértolo
  • Manuel Vila López
  • Valentín García Gómez
  • José Luis Mira Lema
  • Fernando del Pozo Andrés
 • Oito representantes da Administración local
  • María do Carme Fouces Díaz
  • Gabriel Alén Castro
  • César Longo Queijo
  • Rubén Prol Mariño
  • Gorka Gómez Díaz
  • Diego Fernández Nogueira
  • José Luis Oujo Pouso
  • Julio Álvarez Núñez
 • Dous/dúas representantes da universidade
  • José Ángel Armas Castro
  • Carme Sarceda Gorgoso
 • Dous/dúas representantes de personalidades de recoñecido prestixio
  • Manuel Corredoira López
  • Manuel Rey Fernández
 • Un/unha representante da Secretaría Xeral de Igualdade
  • Aurora Doval Patiño