C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Asesor do Libro

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da consellería competente en materia de cultura (conselleiro/a de Cultura, Educación e Universidade)
 • Vicepresidente/a: persoa titular do centro directivo competente en materia do libro e da lectura (secretario xeral de Cultura)
 • Secretario/a: persoa titular do servizo competente en materia do libro e da lectura (xefe/a do Servizo do Libro, Publicacións e do Depósito Legal)
 • Vogais:
  • A persoa titular da subdirección xeral competente en materia do libro e da lectura (subdirector/a xeral de Bibliotecas e do Libro)
  • Un/unha representante da consellería competente en materia de educación (Subdirección Xeral de Centros)
  • Un/unha representante da consellería competente en materia de industria (subdirector/a xeral de Coordinación Administrativa da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación)
  • Un/unha representante do departamento competente en materia de política lingüística (Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística)
  • Un/unha representante da FEGAMP
  • Oito vogais elixidos/as polos diferentes axentes do libro, entre escritores/as, tradutores/as, ilustradores/as, editores/as, artes gráficas, distribuidores/as, libreiros/as e bibliotecarios/as:
   • Escritores/as: presidencia da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
   • Ilustradores/as: presidencia da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración
   • Editores/as: presidencia da Asociación Galega de Editoras
   • Tradutores/as: vogalía de tradución literaria da Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación
   • Artes gráficas: presidencia do Clúster de Comunicación de Galicia
   • Distribuidores/as: un/unha representante das empresas galegas de distribución de libros
   • Libreiros/as: presidencia da Federación de Librarías de Galicia
   • Bibliotecarios/as: secretaría da Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Profesionais da Documentación de Galicia