C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión Interdepartamental da Xunta de Galicia para a Normalización Lingüística

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: presidente/a da Xunta de Galicia
 • Vicepresidente/a: secretario/a xeral de Política Lingüística
 • Secretario/a: subdirector/a xeral de Política Lingüística
 • Vogais:
  • Secretario/a xeral da Presidencia
  • Secretario/a xeral técnico/a da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Secretario/a xeral técnico/a da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
  • Secretario/a xeral técnico/a e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Emprego e Igualdade
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Sanidade
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería de Política Social
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería do Medio Rural
  • Secretario/a xeral técnico/a da Consellería do Mar