C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión de Seguimento e Impulso do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: secretario/a xeral de Política Lingüística
  • Secretario/a: funcionario/a da Secretaría Xeral de Política Lingüística
  • Vogais:
    • Dúas persoas designadas pola Consellería de Política Social
    • Dúas persoas designadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo