C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade.
 • Vicepresidenta: Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais.
 • Secretario/a: Carlos Gómez Martínez
 • Vogais
  • En representación da Administración:
  • Paula Mª Uría Traba - Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais - Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
  • Asunción Labella Lozano - Subdirectora xeral de Servizos Transversais - Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Carmen Durán Parrondo - Directora xeral de Saúde Pública - Consellería de Sanidade
  • Demetrio Fernández López - Director territorial da ITTSS - Dirección territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social
  • Representantes dos axentes sociais:
  • UGT Galicia:
  • Mar Martín González
  • José Luis Fernández Celis
  • S.N. de CC OO - Galicia:
  • Armando Iglesias Rodríguez
  • Xesús Castro Baamonde
  • CIG:
  • Fernando Sabio Maroño
  • Francisco Cartelle Pérez
  • CEG:
  • Javier Martínez López
  • José Antonio Neira Cortés
  • Cristóbal Piñón Ulfe
  • Jorge Somoza Lázare
  • María Inmaculada del Brío González
  • Ramón Sancho Piñeiro