C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da presidencia do Consello Galego de Relacións Laborais.
 • Vogais
  • Consellería de Emprego e Igualdade: titular da Subdirección Xeral de Relacións Laborais
  • Consellería de Emprego e Igualdade: titular do Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral
  • Consellería de Emprego e Igualdade: titular da Xefatura de Sección II
  • CIG: Miguel Malvido Cabirto (titular) e Francisco Xavier González Sío (suplente)
  • SN de CC OO de Galicia: Armando Iglesias Rodríguez (titular) e Xesús Castro Baamonde (suplente)
  • UGT-Galicia: Mar Martín González (titular) e José Carlos Rodríguez del Río (suplente)
  • CEG: Marina Graña Bermúdez, José Luis González Dacal e Héctor Torres Laguna (titulares)
  • CEG: Nonito Aneiros García, José Antonio Neira Cortés e Jesús Castiñeira Diz (suplentes)