C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: Elena Mancha Montero de Espinosa - Directora xeral de Relacións Laborais - Consellería de Emprego e Igualdade.
 • Secretario: Carlos Gómez Martínez - Subdirector xeral de Relacións Laborais - Consellería de Emprego e Igualdade
 • Vogais: 
  • En representación da Administración:
  • María Adela Quinzá-Torroja García - Directora do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
  • Demetrio Fernández López - Director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social
  • En representación dos axentes sociais:
  • UGT Galicia: José Carlos Rodríguez del Río
  • S.N. de CC OO - Galicia: Maica Bouza Seoane
  • CIG: Francisco Cartelle Pérez
  • CEG:
  • José Antonio Neira Cortés
  • Enrique Mallón Otero
  • Marina Graña Bermúdez