C. do Mar

Consello Galego de Pesca

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: conselleira do Mar
 • Vicepresidenta: secretaria xeral técnica da Consellería do Mar
 • Secretario: xefe do Servizo de Apoio Técnico-Normativo
 • Vogais:
  • José Antonio Gómez Castro
  • José Manuel Rosas Otero
  • Manuel Daniel Formoso Moledo
  • María Josefa Crespo Fraga
  • José Basilio Otero Rodríguez
  • Domingo Rey Seijas
  • Tomás Fajardo da Costa
  • Sergio López García
  • Ramiro Otero Rodríguez
  • Marcelo Javier Quintela Gómez
  • José Luis Figueroa Nuñez
  • Eladio Romero Ares
  • Xabier Aboi Pérez
  • Xesús García Couso
  • José Beiro Diz
  • Francisco Javier Nuñez Barreras
  • Edelmiro Ulloa Alonso
  • Francisco Javier Touza Touza
  • Iván López Van der Veen
  • Hugo C. López García
  • Mercedes Rodríguez Moreda
  • Jesús Ángel Lourido García
  • Torcuato Teixeira Valoria
  • Francisco Javier Teijeira González
  • Ignacio Vázquez Abad
  • María José Casais Boo
  • Dolores Bermúdez Rodriguez
  • Ruperto Costa Fernández
  • Manuel Villar Vidal
  • Jacobo Balseiro Ferreiros
  • José Ramón Blanco Regueira
  • José Antonio Pérez Sieira
  • Faustina Solloso Vale
  • José J. Bermúdez Tajes
  • José Ignacio Lorenzo Ouviña
  • José Rouco Antepazo
  • Fernando Otero Lourido
  • José Carlos Castro Neila
  • José Luis Freire Freire
  • Manuel García Piñeiro
  • José Ramón Fuertes Gamundi
  • Alfredo Otero Lojo
  • Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
  • Juan Manuel Suárez Suárez
  • Luz Arregui Maraver
  • Severino Ares Lago
  • Conchi Ortega Martínez